עפרה ועידן, שרים ומסמנים | עיצוב סדרת קלפים מאויירת  המלווה מילים בשפת הסימנים משירים מקוריים של עפרה ועידן ואף מאויירת בדמותם​​​​​​​

עפרה ועידן, שרים ומסמנים | עיצוב סדרת קלפים מאויירת  המלווה מילים בשפת הסימנים משירים מקוריים של עפרה ועידן ואף מאויירת בדמותם​​​​​​​
 עפרה ועידן, שרים ומסמנים | עיצוב סדרת קלפים מאויירת  המלווה מילים בשפת הסימנים משירים מקוריים של עפרה ועידן ואף מאויירת בדמותם​​​​​​​
 עפרה ועידן, שרים ומסמנים | עיצוב סדרת קלפים מאויירת  המלווה מילים בשפת הסימנים משירים מקוריים של עפרה ועידן ואף מאויירת בדמותם​​​​​​​
 עפרה ועידן, שרים ומסמנים | עיצוב סדרת קלפים מאויירת  המלווה מילים בשפת הסימנים משירים מקוריים של עפרה ועידן ואף מאויירת בדמותם​​​​​​​
 עפרה ועידן, שרים ומסמנים | עיצוב סדרת קלפים מאויירת  המלווה מילים בשפת הסימנים משירים מקוריים של עפרה ועידן ואף מאויירת בדמותם​​​​​​​
Back to Top